Genealogy  of      
        Halychyna /
              Eastern Galicia
www.halgal.com

Home About Galicia Vital Records Gazetteers Finding Your Village
Halgal Links           Disclaimer         Contact Photos Bilyi Kamin / Biały Kamień parish
Repatriation and Resettlement of Ethnic Poles Maps Immigration to Ellis Island from Czeremosznia and Usznia
Greek Catholic Records of the Central State Historical Archive of Ukraine, Lviv Emigration from Bialy Kamien through the Port of Hamburg
Roman Catholic Records of the Central State Historical Archive of Ukraine,  Lwów / Lviv   Bielawa Family (of Poznan region, not Galicia)
Great Books: Ukrainian Genealogy: A Beginner's Guide                                                              -Older Bielawa Generations    -Newer Bielawa Generations
Going Home: A Guide to Polish American Family History Research
 
 
 

The PUR Collection:
Examples of Documents:
Village/Town Lists of Repatriates and Resettlers

Example: village of Kurznie, Opole powiat
(at time of Resettlement known as village of Kuchary, Brzeg powiat)

 

Panstwowy Urząd Repatriacyjny
Rejonowy Inspektor Osadnictwa w Brzegu
ref. Planowania i Statystyki
Formularz ewidencyjny Gmina: Karłowice Wieś: Kuchary Data rozpocz.

Data zakoncz.

L.P.

Nazwisko i imię

Data urodz.

Miejsce urodzenia

(wieś, powiat)

Imiona rodziców

Stan

cywilny

Zawód

Skąd przybył

(wieś, powiat)

Data

przybycia

Nr.

domu

Stan

domu

32 Gieża, Michał 1906 Czeremosznia,
Złoczów pow.
Jan

Maria

żonaty rolnik Czeremosznia 14 June 1945 9 dobry
33 , Maria 1919 Czeremosznia,
Złoczów
pow.
Tadeusz

Rozalia

mężata " Czeremosznia 14 June 1945 "  
34 , Mieczysław 1944 Czeremosznia,
Złoczów, pow.
Michał

Maria

wolny " Czeremosznia 14 June 1945 "  
35 Gulka, Piotr 1911 Bużek,
Złoczów pow.
Karol

Katarzyna

żonaty " Czeremosznia 14 June 1945 9 dobry
36 , Anna 1908 Czeremosznia,
Złoczów, pow.
Tadeusz

Rozalia

mężata " Czeremosznia 14 June 1945 "  
37 , Stanisława 1935 Bużek,
Złoczów pow.
Piotr

Anna

wolna " Czeremosznia 14 June 1945 "  
38 , Tadeusz 1930 Bużek,
Złoczów pow.
Piotr

Anna

wolna " Czeremosznia 14 June 1945 "  

 

Ilość izb mieszk-alnych

Ilość izb zajętych przez

niemców

Ilość

kuchni

Inwentarz żywy własny i niemiecki

Zabudowania gospodarcze

Ilość ziemi należy do gosp. w ha.

Uwagi

koni

krów

wołów

buhaji

świn

kóz

owiec

stodoly

obory

stajnie

P

N

P

N

P

N

P

N

P

N

P

N

P

N

stan

stan

pojem.

stan

pojem.

3 2 1   1 1                       dobre dobre 4 dobre 4 10  
                                               
 

 

                                             
3 2 1     1                         dobre 4 dobre 4 9  
                                               
 

 

                                             
 

 

                                             

Return to Table of Contents for Repatriation, Resettlement and the PUR Collection

 

www.halgal.com            Questions and Comments to Matthew Bielawa
Copyright
©2002     All rights reserved