Administrative Districts
Powiaty / Povity (Повіти)
1918 - 1939  Republic of Poland

Here are the districts (powiaty in Polish / povity (повіти) in Ukrainian) that made up each of the following three provinces of what was considered by the Polish Republic as Eastern Galicia:

Province (Województwo)
in Polish
Province
in Ukrainian (transliterated)
Province
in Ukrainian (Cyrillic)
Lwów Lviv Львів
Tarnopol Ternopil' Тернопіль
Stanisławów
(now known as Iwano-Frankiwsk)
Stanislaviv
(now known as Ivano-Frankivsk)
Станіславів
(Івано-Франківськ)

 

Adjectival form in Polish Proper Noun in Polish Proper Noun in Ukrainian (transliterated) Proper Noun in Ukrainian (Cyrillic)
Bohorodczański Bohorodczany Bohorodchany Богородчани
bobrecki Bóbrka Bibrka Бібрка
borszczowski Borszczów Borshchiv Борщів
brodzki Brody Brody Броди
brzeżański Brzeżany Berezhany Бережани
brzozowski Brzozów Bereziv Березів
buczacki Buczacz Buchach Бучач
czortkowski Czortków Chortkiv Чортків
dobromilski Dobromil Dobromyl' Добромиль
doliński Dolina Dolyna Долина
drohobycki Drohobycz Drohobych Дрогобич
gródecki Gródek Jagielloński Horodok Городок
horodeński Horodenka Horodenka Городенка
jarosławski Jarosław Iaroslav Ярослав
jaworowski Jaworów Iavoriv Яворів
kałuski Kałusz Kalush Калуш
kamionecki Kamionka Strumiłowa Kaminka Strumylova

(also Kam'ianka Strumylova)

(since 1944:  Kam'ianka- Buz'ka)

Камінка Струмилова

(теж: Кам'янка Струмилова

(з 1944 р.: Кам'янка- Бузька)

kolbuszowski Kolbuszowa Kolbushovo Колбушово
kołomyjski Kołomyja Kolomyia Коломия
kopyczyniecki Kopyczyńce Kopychyntsi Копичинці
kosowski Kosów Pokucki Kosiv Pokuts'kyi Косів Покуцький
krośnieński Krośno Krosno Кросно
leski Lesko Lisko Ліско
lubaczowski Lubaczów Liubachiv Любачів
lwowski Lwów L'viv Львів
łańcucki Łańcut Liantsut Лянцут
mościski Mościska Mostys'ka Мостиська
nadwórniański Nadwórna Nadvirna Надвірна
niżański Nisko Nisko Ніско
podhajecki Podhajce Pidhaіtsi Підгайці
przemyski Przemyśl Peremyshl' Перемишль
przemyślański Przemyślany Peremyshliany Перемишляни
przeworski Przeworsk Perevorsk Переворск
radziechowski Radziechów Radekhiv Радехів
rawski Rawa Ruska Rava Rus'ka Рава Руська
rohatyński Rohatyn Rohatyn Рогатин
rudecki Rudki Rudky Рудки
rzeszowski Rzeszów Riashiv Ряшів
samborski Sambor Sambir Самбір
sanocki Sanok Sіanik Сянік
skałacki Skałat Skalat Скалат
skolski Skole Skole Сколе
sokalski Sokal Sokal' Сокаль
stanisławowski Stanisławów Stanislaviv (now Ivano-Frankivs'k) Станіславів (Івано-Франківськ)
starosamborski Stary Sambor Staryi Sambir Старий Самбір
stryjski Stryj Stryi Стрий
strzyżowski Strzyżów Stryzhiv Стрижів
śniatyński Śniatyn Sniatyn Снятин
tarnobrzeski Tarnobrzeg Tarnobereh Тарноберег
tarnopolski Tarnopol Ternopil' Тернопіль
tłumacki Tłumacz Tlumach
(formerly known as Tovmach)
Тлумач (Товмач)
trembowelski Trembowla Terebovlia Теребовля
turczański Turka Turka Турка
zaleszczycki Zaleszczyki Zalishchyky Заліщики
zbaraski Zbaraż Zbarazh Збараж
zborowski Zborów Zboriv Зборів
złoczowski Złoczów Zolochiv Золочів
żółkiewski Żółkiew Zhovkva (known as Nesterov in Soviet years) Жовква  (Нестерів)
żydaczowski Żydaczów Zhydachiv Жидачів